U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

De ontwerper zocht een manier om
de verbinding weer te geven tussen
het land van herkomst Groot-Brittannië, het tussenstation in Nederland en de eindbestemming in Amerika (later Verenigde Staten).

Daarom staan van rechtsonder naar linksboven de vlaggen van deze drie landen afgebeeld.
Rechtsboven laat de postzegel het traditioneel gekleed echtpaar en het schip zien die ook op de zegel van 2009 stonden.

Het jaar van aankomst 1620 wordt rechtsonder geillustreerd door de afbeeldingen van de indianen Squanto en Massasoit die een belangrijke rol speelden in de beginperiode.

 

totale oplage: 100 vel

C000365839 21-11-2020 100
     

 

Een grotere afbeelding kunt u zien door op deze kleine te klikken.

Linksonder op deze pagina ziet u de gelegenheidsenvelop.


Thanksgiving

De viering die door Amerikanen de "First Thanksgiving" wordt genoemd werd in oktober 1621 gehouden door de Pilgrim Fathers, na hun eerste oogst in de Nieuwe Wereld.
Deze "eerste dankzegging" duurde drie dagen en werd volgens de getuigenis van Edward Winslow bijgewoond door 90 indianen en 53 pelgrims.

 

Wampanoag-opperhoofd Massasoit kijkt uit over het Plymouth Rock Memorial uit 1920 in Plymouth Massachusetts.

 

Plymoth Plantation

Plimoth Plantation is een openlucht-museum in Plymouth in de Amerikaanse staat Massachusetts.
Het museum geeft een indruk van het leven in de Plymouth Colony, zoals die in de 17e eeuw door de Pilgrim Fathers gesticht werd. Nu is het een museum waar men een ouderwets Engels dorp ziet en indianenhutjes. Acteurs spelen de rollen van de bekende Pilgrims en van de Wampanoag, die hun kant van de geschiedenis toelichten.
In de buurt van het museum ligt ook een replica van de Mayflower. Dit was een geschenk van de Britse regering, uit dank voor de Amerikaanse steun tijdens de Tweede Wereldoorlog.


 

Mayflower Compact uit 1620

klik erop voor een groter beeld.

Pilgrim Fathers in Leiden - 1609-1620in Englishin English
Mayflower Compact op 21-11-1620


The Pilgrim fathers behoorden tot de Congreganisten uit Engeland. Door daar toenemende vervolging weken zij uit naar Nederland, waar zij zich in 1609 in Leiden vestigden. John Robinson werd daar hun leider. Zij zochten van 1609-1620 hun toevlucht in Leiden.

Ter gelegenheid daarvan werd - 400 jaar later - in 2009 een persoonlijke postzegel ontworpen.
Het echtpaar en het schip komen ook voor op de zegel hiernaast.

 


Verblijf in Nederland 1609 - 1620
Gedurende elf jaar woonden ze in Leiden, waar de predikant John Robinson hun leider was. Zij woonden in de wevershuisjes achter de huidige Kloksteeg, waar nu het Jean Pesynhof is gevestigd.
Omdat ze de lokale, al bestaande, Engelstalige gemeenschap en hun dominee, Robert Dury, te vrijzinnig vonden, was er geen samenwerking; waarschijnlijk werden de erediensten dan ook bij John Robinson aan huis gehouden.
Een groot aantal van hen besloot in 1620 om naar de Nieuwe Wereld te trekken; hun economische situatie in Leiden was niet rooskleurig en ook vonden ze de Nederlandse samenle-ving veel te libertijns. Ze waren bang dat hun gemeenschap zou worden vermengd met andere en zo zou verwateren; een ontwikkeling die bij de gemeenschappen van de Franse en Vlaamse protestanten al gaande was.

Nadat ze besloten hadden Holland te verlaten, waren ze van plan de Atlantische Oceaan over te steken met twee gekochte schepen. Een klein schip met de naam Speedwell zou ze eerst van Leiden naar Engeland vervoeren. Dan zou de grotere Mayflower worden gebruikt om de meeste passagiers te vervoeren en de rest van de weg te bevoorraden.
De reis naar de zuidkust van Engeland duurde drie dagen, waar het schip op 5 augustus 1620 voor anker ging bij Southampton. Van daaruit zagen de Pilgrims voor het eerst hun grotere schip, de Mayflower, terwijl het werd geladen met proviand.

De Mayflower en de Speedwell vertrokken op 15 augustus 1620. Kort daarna meldde de bemanning van de Speedwell dat hun schip water maakte, dus werden beiden aangemeerd in Dartmouth, Devon. Van de 120 passagiers werden er 102 gekozen om met de Mayflower te reizen op basis van de meegenomen voorraden. Hiervan was ongeveer de helft via Leiden gekomen, en ongeveer 28 van de volwassenen waren lid van de congregatie.
Mayflower II (replica)Mayflower II (replica)Toen de Mayflower op 16 september alleen vanuit Plymouth vertrok, met wat Bradford "een voorspoedige wind" noemde, vervoerde ze 102 passagiers plus een bemanning van 25 tot 30 officieren en manschappen, waarmee het totaal aan boord op ongeveer 130 kwam.

Aanvankelijk verliep de reis vlot, maar onderweg kregen ze te maken met harde wind en stormen. Een daarvan zorgde ervoor dat een hoofdgiek brak en de mogelijkheid werd overwogen om terug te keren, ook al waren ze meer dan halverwege hun bestemming. Ze repareerden het schip echter voldoende om door te gaan door het gebruik van een "grote ijzeren schroef" die door de kolonisten was meegebracht. Passagier John Howland sloeg tijdens de storm overboord, maar greep een touw in het water en werd weer aan boord getrokken. Een bemanningslid en een passagier stierven voordat ze aan land kwamen. Een kind werd op zee geboren en heette Oceanus.

Op 19 november 1620, zagen ze het huidige Cape Cod.

Voordat het schip voor anker ging op 21 november, werd het Mayflower Compact opgesteld en ondertekend door de mannelijke pelgrims en niet-pelgrimspassagiers (naar wie de leden van de congregatie verwezen als "Strangers"). Onder de resoluties in het Compact waren die het vestigen van een rechtsorde en het onderdrukken van toenemende strijd binnen de gelederen. Myles Standish werd geselecteerd om ervoor te zorgen dat de regels werden nageleefd, omdat er een consensus was dat discipline moest worden afgedwongen om het voortbestaan ​​van de geplande kolonie te verzekeren. Nadat ze overeen kwamen om zich te vestigen en een zelfbesturende gemeenschap op te bouwen, kwamen ze aan land.

bronnen: op basis van Wikipedia


 

Na de landing en bij het begin van de vestiging kon de nieuwe kolonie slechts overleven dankzij de hulp van de lokale bevolking, de indianen van de Wampanoag-stam. Het is treurig en beschamend dat zij door de erfgenamen van de Pilgrims en daaropvolgende kolonisten - en hun ziekten - in latere eeuwen bijna volledig zijn uitgemoord.

 

Afbeelding uit 1911 waarin Squanto
de Pilgrims leert maïs te planten

 

 

 

 

 

 

Massasoit rookt de vredespijp
met John Carver

Squanto of Tisquantum (gestorven op 30 november 1622) was een indiaan die als tolk en gids diende voor de Pilgrim Fathers en zo een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van Thanksgiving Day.

Squanto was een indiaan van de Patuxet, een subgroep van de Wampanoag. Hij werd 1605 door de Engelse ontdekkingsreiziger George Weymouth naar Engeland gebracht waar hij de Engelse taal leerde.
Na omzwervingen keerde hij in 1619 met de Newfoundland Company terug naar huis, waar bleek dat zijn stam was uitgeroeid door de ziektes die de Europeanen hadden meegebracht. Hij vestigde zich bij het opperhoofd Massasoit van de Wampanoag.

In de lente van 1621 werd Squanto door de indiaan Samoset door zijn kennis van het Engels geïntrodu-ceerd aan de Pilgrim Fathers. Voor de Pilgrims diende hij als tolk met vijandige indianenstammen en hielp hij ze met het planten van maïs, waardoor de Pilgrims wisten te overleven. Hij stierf een jaar later aan ziekte.  

 

Massasoit was een opperhoofd van Wampanoag tijdens aankomst van de Pilgrim Fathers.
Op 22 maart 1621 werd Massasoit door Squanto geïntroduceerd aan de Pilgrim Fathers. Met zijn broer ontmoette hij Edward Winslow, die om vrede en handel vroeg. Massasoit zag in de Pilgrims een bondgenoot en sloot met gouver-neur John Carver een vredesverdrag waarbij Pilgrims en Wampanoag elkaar zouden bijstaan.

Met de hulp van Massasoit wist de kolonie te overleven tijdens de moeilijke eerste jaren. De Pilgrims betaalden Massasoit terug toen hij in de winter van 1623 ernstig ziek werd en door Edward Winslow werd genezen.

Tot zijn dood rond 1661 bleef Massasoit een trouwe bondgenoot van de Pilgrims. Hierna ging de verstandhouding echter snel achteruit en kwam zijn zoon Metacomet tegen de Britten in opstand tijdens King Philip's War.

 


Klik op de envelop voor
een grotere weergave.

 

 

 

 

 

De envelop is voorzien van een eigen stempelafdruk.
In het stempel ziet u het zegel van de Plymouth Colony, ontworpen in 1629.
Het toont vier figuren in een schild met het Sint-Joriskruis, blijkbaar in Indiaanse kleding, elk met het brandende hartsymbool van Johannes Calvijn.

Bij de tekst ziet u de ondertekening van de Mayflower Compact 1620, een schilderij van Jean Leon Gerome Ferris 1899.

Mayflower Compact
Het is het document dat de Pilgrim Fathers op 21 november 1620 ondertekenden aan boord van het schip, de Mayflower, voordat zij aan land gingen om de Plymouth Colony te grondvesten. Het document was de eerste overeenkomst die het bestuur van de kolonie regelde.
De ondertekening vond plaats toen ze voor anker lagen voor het huidige Provincetown op Cape Cod, het schiereiland dat nu deel uitmaakt van Massachusetts.

Wilt u bestellen? Klik hier.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?