U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Het 4e ontwerp van de serie

De ontwerper toont zijn ‘beeld achter
de postzegel’: de wat stuurs ogende stichtster Eva van Hoogeveen die ervan opkijkt dat haar hofje - na ruim 350 jaar - zo fleurig bewaard is gebleven door een lange reeks van regenten.

De naam van de stad ‘Leiden’ en het jaar van de stichting '1650' staan in rood op de witte zegel - en vertegen-woordigen traditiegetrouw de Leidse kleuren.

De aanduiding 'Eva van Hoogeveenhof' is vanwege de lengte van de naam uitgevoerd in zwart-wit.

 


totale oplage: 100 velletjes van 10 zegels 

100 vel
17-12-2018 0808029015

Een grotere afbeelding kunt u zien door op deze kleine te klikken.

Eva van Hoogeveen
In de regentenkamer van het Eva van Hoogeveenhof hingen en hangen geen regenten.
Hier trotseert alleen het portret van de stichteres vanaf de wand de tijd. Dat was dus Eva van Hoogeveen. Haar beeltenis hangt inmiddels al drie-en-een-halve eeuw op dezelfde passende plaats, want deze dame liet er geen twijfel over bestaan dat zij tot de elite behoorde.
Ze werd door Joris van Schooten dus afgebeeld in dure kleren met kanten haarbedekking en schouderdoek.
En met prachtige juwelen.
Aldus vereeuwigd bleef ook Eva van Hoogeveen na haar dood vanaf de wand de regentenkamer inkijken. Streng, om niet te zeg gen, zuur. Dat heeft onder historici tot speculaties geleid. Waarom keek deze vrouw zo? Was ze ongelukkig? Vanwege het feit dat haar vader stierf in hetzelfde jaar dat zij geboren werd? Of vanwege haar ongehuwde staat? Op de tekst boven de toegangspoort van haar hofje werd zij aangeduid als ‘Virgo Castissima et Laudatissima’ hetgeen zoveel betekende als: 'zeer kuise en lofwaardige maagd'. Of maakte ze zich zorgen over de gezondheid van familie-leden omdat Leiden tijdens de jaren dat zij leefde, diverse malen werd getroffen door een epidemie van de pest?

We zullen het nooit zeker weten.
Er bestaat voor zover bekend slechts
één portret van haar. En dus ging zij bij gebrek aan verdere gegevens niet als een aardige vrouw de historie in.
Terecht of ten onrechte?
In ieder geval schonk zij diverse mensen wel geld en bezittingen.
Toen ze in juni 1652 op 58-jarige leeftijd overleed werden van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags voor haar de kerk-klokken geluid, zoals alleen een zeer deftige dode paste.

---

Eva van Hoogeveenhof

portret op 50-jarige leeftijd, door Joris van Schooten, 1646, olieverf op paneel 72x60 cmportret op 50-jarige leeftijd, door Joris van Schooten, 1646, olieverf op paneel 72x60 cmHet ligt aan de Doelensteeg maar de zijingang en poortgebouw bevindt zich aan de Doelengracht. Het hofje telt 12 huisjes.

De bouw werd gefinancierd uit de nalatenschap van Eva van Hoogeveen.
Eva stamde uit een welgestelde familie, dochter van Aelbrecht Gerritszoon van Hoogeveen en Neeltje Goversdochter
van der Aar.
Eva was ongehuwd en in 1650 liet zij testamentair vastleggen dat zij wilde dat met haar geld gekocht zou worden:

"een ledigh erff of te huysinge, daerop getimmert ende gemaeckt sal werden een hoffken van twaelff of dertien huyskens ofte cameren, daer in elcx sall woonen  een eerlijcke vroupersoon, tenminste 40 jaren out, geen man hebbende."

In 1652, na haar dood op 12 juni, kochten de executeurs-testamentair in 1654 percelen achter het Rapenburg op de plek waar het Klooster Roma had gestaan.
Op het middenterrein werden twee rijen van zes huisjes gebouwd naar een ontwerp van de stadsarchitect Arent van 's-Gravensande. Onder zijn leiding werd de bouw uitgevoerd door Joost Jansz. Rensema.

In het najaar van 1654 zijn de huisjes gereed.
Het poorthuis met op de eerste verdieping een regentenkamer aan de Doelengracht wordt in 1655 gebouwd (thans bewoond door een particulier).
De toegangspoort aan de Doelensteeg wordt in 1659 geplaatst.

 -----------

 

Opschrift toegangspoort Doelensteeg (vertaling):

klik voor een vergrotingklik voor een vergrotingVrouwe Eva van Hoogeveen -
dochter van Albertus, Heer van Hoogeveen - een zeer kuise en lofwaardige Maagd -

heeft deze gebouwen ter ere van God aan kuise Maagden en eerbare Weduwen
in 1650 bij testament beschikt

Loof de overledene, toeschouwer en volg haar na -
Anno 1659

 


De tekst - en enkele afbeeldingen - zijn ontleend aan

'Regenten en kuise maagden
350 jaar Eva van Hoogeveenshof'

Frits Boersma en Greet Dusseldorp-Kingma
uitgave: Stichting Eva van Hoogeveen

met dank aan Annemarie de Vries-Termijtelen - regent

---

 

Ook heel veel over dit hof op: http://www.evavanhoogeveenhof.nl


 

Zo zagen wij het Eva van Hoogeveen-hof op een prachtige dag in mei 2011,  vastgelegd door Corrie F. Hemelop tijdens een Hofjeswandeling.
Dankjewel dat ik jouw foto mocht gebruiken voor deze 'Leidsche postzegel'.

Je herkent in dit hofje de hand
van stadsbouwmeester Arent van
's-Gravesande die het ontwerp maakte.

 

Arent van 's-Gravesande doorliep zijn leerjaren bij bouwmeester Jacob van Campen, de ontwerper van het Paleis op de Dam in Amsterdam.
In 1638 kwam Van s-Gravesande in dienst bij de gemeente Leiden, bij wat nu 'openbare werken' zou heten. Gebouwen van zijn hand in Leiden zijn de Marekerk,
de Lakenhal, de Bibliotheca Thysiana, het Huis van Leyden en de Doelenpoort.


 

Voor de eerste dag van uitgifte - 17 december 2018 - is er een gelegenheidsenvelop.
 

Klik op de envelop voor
een grotere weergave.

 

 

 

 

 

De envelop is voorzien van een eigen stempelafdruk.
In het stempel - en op de envelop - ziet u het familewapen van Eva van Hoogeveen dat ook voorkomt op de toegangspoort.

Deze poort staat op de envelop. Haar familiewapen, een schaap, komt weer terug als bekroning van de pomp op de binnenplaats die dateert uit 1739.
De vrouwen die in het hof woonden waren verplicht zich één keer per maand te wassen.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?