U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Het vijfde ontwerp van de serie

 

Op deze postzegel vindt u de portretten van de stichters, Charles en Jacob Tevel.
Tussen hen is de mooie poort van het hof afgebeeld. De rode ruit daarop geeft het bijzondere kenmerk van het hof weer: de ruitvormige plattegrond met de daardoor ontstane scheefstand.

De naam van de stad ‘Leiden’ en het jaar van de bouw '1666' zijn in rood aangebracht op de witte zegel - en staan voor de kleuren van de Leidse vlag.

De aanduiding 'Tevelingshof' is uitgevoerd in zwart.

 


totale oplage: 125 velletjes van 10 zegels 

125 vel
15-4-2019 0808161930

Een grotere afbeelding kunt u zien door op deze kleine te klikken.

 

     

 

klik voor grote afbeeldingklik voor grote afbeeldingPestmeester
Een pestmeester was een door de plaatselijke overheid aangestelde functionaris die pestlijders verzorgde. Hij deed vooral dienst in tijden van epidemieën.

De pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, is een ziekte die van de 14e tot de 19e eeuw in Europa veelvuldig voorkwam en enorm veel slachtoffers maakte. In eerste instantie werden de zieken door gewone artsen behandeld, maar tegen de ziekte was geen kruid gewassen. Er werden in sommige jaren zoveel mensen ziek dat men speciale pestmeesters aanstelde.
Deze pestmeesters waren vooral actief als zich een epidemie voordeed. Het was niet eenvoudig om pestmeesters te vinden, niet veel mensen waren bereid om voor een karig loon hun leven in de waagschaal te stellen.

De pestmeesters bezochten de zieken om te zien of ze getroffen waren door de pest. Hun taak was vooral de pest-lijders te isoleren, zodat ze anderen niet konden besmetten. De behandelingen van de pestmeesters stelden meestal niet veel voor.

Kleding
Een pestmeester wordt vaak afgebeeld in speciale beschermende kleding die bestond uit een hoed, een masker met kijkgaten, een houten stok om zieken te kunnen onderzoeken zonder ze aan te raken, grote leren handschoenen, lange leren laarzen en een lange leren of een geïmpregneerde cape.
Het snavelachtige masker zou gevuld zijn geweest met kruiden en specerijen om de lucht te zuiveren omdat men dacht dat de pest zich door de lucht verspreidde. Hoewel builenpestbesmet-ting van mens tot mens niet mogelijk is (tenzij door een vlo), kan de kleding de pestmeesters wel beschermd hebben – de volledige bedekking zorgde er ook voor dat vlooien niet op de pestmeester konden springen.
Bij andere varianten, zoals longpest, is besmetting door middel van hoesten of niezen wel mogelijk, maar ook daar kan de kleding enige bescherming hebben geboden.
Het is echter niet voor alle historici zeker of een dergelijke uitmonstering werkelijk gedragen is. Het zou ook kunnen gaan om een satirische weer-gave van een figuur uit de commedia dell'arte. Van voor 1600 zijn er geen beschrijvingen of afbeeldingen van bekend.
bron: Wikipedia

Tevelingshof

Het Tevelingshofje is gelegen aan de gedempte 4e Binnenvestgracht.
Het Tevelingshofje werd gesticht in 1655 en gebouwd in 1666 in opdracht van de Leidse kooplieden Jacob en Charles Tevel. Charles Tevel liet tijdens de pestepidemie van 1655 liet hij in zijn testament vast-leggen dat Jacob na zijn dood een hofje moest bouwen met twaalf huisjes

“alwaar ten allen tyden het conterfeytsel van hem Testateur zal moeten hangen.”

Charles Tevel bepaalde tevens dat

“de huiskens eewiglyk om aalmoese bewoond zullen worden, by eerlyke ende nugtere egte luiden, zonder kinderen zynde, als in ieder huiske een paar. "

Hij bepaalde voorts dat

“de egte luiden zullen moeten weezen boven de veertig jaren oud, ende Professie van de Gereformeerde Religie doende, zonder in eeniger natien onderscheid te maaken en doch vrunden van hem Testateur, zoo der eenige moogen zyn, en daar na luiden, die by hem gewoont, ofte gewrogt hebben, altijds voor andere praefereerende.”

Van het kapitaal dat overbleef na de bouw moest 300 gulden worden geschonken aan het Pesthuis.
Jacob en zijn vrouw Elisabeth van der Vinct lieten dit later in hun testament van 1661 uitbreiden tot twintig huisjes. Dit echtpaar kreeg maar liefst negen kinderen! Maar geen van hen had nageslacht (voor zover bekend).

Het Tevelingshof heeft aan drie zijden straten.
Om de beschikbare grond optimaal te benutten is de plattegrond licht ruit-vormig. De daardoor ontstane scheefheid is overal doorgevoerd, zowel de toegangs-poort, de vestibule, de vloertegels, de pomp, en zelfs de putdeksels. Van de twintig huisjes zijn er vier precies op de hoeken. Die hebben hun ramen aan de straatzijde.

Landmeter Johannes Dou heeft het terrein in juli 1666 opgemeten en stadstimmer-man Willem van der Helm was verantwoordelijk voor de bouw. Van der Helm, die ook een aantal stadspoorten ontwierp, bouwde in Classicistische stijl.
De huisjes zijn geheel van baksteen en hebben rechte kroonlijsten.
Aan de 4e Binnenvestgracht en de Pakhuisstraat nr. 11 zijn de ingangspartijen met houten omlijstingen.
In 1679 werd het hof uitgebreid naar 20 huisjes door bouwmeester Anthonie van Breetvelt die Van der Helm was opgevolgd als stadstimmerman.
De Regentenkamer, die zich boven de poort bevindt, is in 1782 verbouwd.
Hier hangen de portretten van de stichters.

 


 

Voor de eerste dag van uitgifte - 15 april 2019 - is er een gelegenheidsenvelop.
 

Klik op de envelop voor
een grotere weergave.

 

 

 

 

 

De envelop is voorzien van een eigen stempelafdruk.
In het stempel ziet u de ruitvormige contouren van het Tevelingshof vanuit de lucht gezien. Kijk maar eens op Google Earth.

De afbeeldingen op de envelop geven een mooie indruk:
Buiten staat de pomp centraal in de beslotenheid van het Tevelingshof en binnen - in de regentenkamer - kunt u een blik werpen op de portretten van de stichters.
De pestmeester was in de tijd van de stichters alom aanwezig, dus ook op de envelop. Zie ook hiernaast.

Onder de tekst ziet u een afdruk van het gesjabloneerd en bedrukt linnen behangsel uit 1783, dat slechts op drie plaatsen in Nederland nog is te bewonderen.

 


Opschrift toegangspoort


In de gevelsteen boven de toegangspoort aan de Binnenvestgracht staat de inscriptie dat het Tevelingshof in 1666 is gebouwd in opdracht van
de gebroeders Jacob en Charles Tevel.

 

 

 

 

   

Executeur-testamentair en eerste Regent Jacob Vromans, chirurgijnExecuteur-testamentair en eerste Regent Jacob Vromans, chirurgijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De houten pomp op de binnenplaats met is aan de bovenkant om en om versierd met twee wapens en twee florale motieven. De wapens zijn van de eerste regenten, Van Assendelft en Vromans.

 

Executeur-testamentair en eerste Regent Pieter van Assendelft, lid van de VeertigraadExecuteur-testamentair en eerste Regent Pieter van Assendelft, lid van de Veertigraad

 

 

   
  De gerestaureerde  regentenkamer
is voorzien van gesjabloneerd en bedrukt linnen behangsel uit 1783,
dat slechts op twee andere plaatsen
in Nederland is te bewonderen.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?