U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Wat staat er op de zegel?
Het portret van prof. mr. B.M. Telders heeft uiteraard een prominente plaats.
Naast de foto heb ik het Verzetskruis geplaatst dat hem op 7 mei 1946 postuum werd toegekend.
Belangrijk is het 'korte verhaal' op de plaquette die op 6 april 1950 werd onthuld in het Academiegebouw van
de Leidse Universiteit.
Het afbeelding van het logo van de Universiteit Leiden - met de sleutels - brengt evenwicht in het zegelbeeld.

Het logo van de Leidse Universiteit staat voor 'bolwerk van vrijheid'.

 

De volledige tekst van de protestrede op
26 november 1940 van prof. mr. Cleveringa kunt u lezen op deze plaats.

 


totale oplage: 100 velletjes van 10 zegels 

100 vel
17-11-2016 6173429

 


 

In memoriam

Klik op pagina voor PDF-bestand.

bron: Leids Jaarboekje 1946
Historische Vereniging Oud Leiden

http://www.oudleiden.nl/

 


 

Het Verzetskruis 1940-1945

 

Het Verzetskruis is een Nederlandse onderscheiding. Het dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis.

Het Verzetskruis 1940-1945 is op 3 mei 1946 bij Koninklijk Besluit ingesteld, "ter erkenning van bijzondere moed en beleid aan den dag gelegd bij het Verzet tegen de Vijanden van de Nederlandse zaak en voor behoud van de geestelijke vrijheid".
Deze onderscheiding werd 95 keer verleend (waarvan 93 keer postuum), meestal aan Nederlanders, maar ook aan enkele Belgen en Fransen.
De enige die het bij leven ontving was Gerard Tieman (op 9 juli 1946).

 

Het uiterlijk van het Verzetskruis
Het Verzetskruis is een Latijns kruis van brons dat gedekt wordt door een koningskroon.
Op het kruis is Sint Joris afgebeeld die een vuurspuwende draak aan zijn speer rijgt.
Op de armen zijn de woorden “TROUW TOT IN DEN DOOD” te lezen.
De achterzijde vertoont een vlammend zwaard met twee gebroken ketenen. Het ontwerp is van de hand van de Delftse hoogleraar L.O. Wenckebach. Bij postume toekenningen werd een kruis met de afmetingen 80,2 bij 35 mm uitgereikt.
Het Verzetskruis werd als onhandig groot en zwaar ervaren.
Het bij het Verzetskruis horende lint is purperrood met twee oranje biezen.

 


 

Ter overdenking
Prof. mr. R.P. Cleveringa verwoordde dit bijna 70 jaar geleden aan het slot van zijn bespreking van "Verzamelde Geschriften van Prof. Mr B.M. Telders. Deel IV. 's-Gravenhage. Nijhoff. 1947".
"...
Woorden als die van Telders wekken bewogenheid; maar niet dit alleen.
Zij herinneren ons ook aan wat wij zijn nagedachtenis en die van de duizenden, die den martelaarsdood stierven als hij ter wille van Nederland's vrijheid, schuldig zijn.
Bij tijd en wijle getuigen wij plechtig tegenover elkaar van onzen plicht ten dezen. Laten wij bewijzen, dat het ons hier menens mee is door op de bovengeschetste wijze en zo mogelijk nog andere manieren metterdaad lering te trekken uit wat ons overkwam en uit hun voorgaan.
Het is de beste wijze om ons hunner waardig te tonen."

Leiden 2016 - Het Leidsche Senaatsprotest - 31 October 1940

Dit randschrift staat op het velletje persoonlijke postzegels.
Het schenkt aandacht aan ‘Het Leidsche Senaatsprotest’ op 31 oktober 1940
dat aan de bekende protesten op 26 november 1940 vooraf ging.

De Leidse hoogleraar volkenrecht prof. mr. B.M. Telders was één van de opstellers van ‘Het Leidsche Senaatsprotest’ waarin hij samen met toenmalig rechtendecaan professor Cleveringa streed tegen de zogenoemde Ariërverklaring (niet-Joodverklaring).

De bekende decaan prof. mr. R.P. Cleveringa hield op 26 november 1940 zijn vermaarde protestrede. Telders had nog aangeboden in zijn plaats die rede te houden, omdat hij – in tegenstelling tot zijn decaan – ongehuwd was.

De tekst van 'Het Leidsche Senaatsprotest' (in PDF) kunt u hier downloaden.

 

Klik op de afbeelding hierboven voor een beter leesbare plaquette.
Deze andere foto is beschikbaar gesteld door prof. dr. J.M. (Jos) van den BroekKlik op de afbeelding hierboven voor een beter leesbare plaquette. Deze andere foto is beschikbaar gesteld door prof. dr. J.M. (Jos) van den Broek

BENJAMIN MARIUS TELDERS
Geboren 19 Maart 1903- buitengewoon hoog-
leraar in het Volkenrecht te Leiden 1931-
gewoon hoogleraar in het Volkenrecht en de
Inleiding tot de Rechtswetenschap 1937-
op 18 December 1940 door de Duitsers gear-
resteerd wegens activiteit tegen het onrecht
door hen gepleegd- draagt zijn opsluiting
in de gevangenis te Scheveningen en de
concentratiekampen te Buchenwald, Vught,
Sachsenhausen en Bergen-Belsen in onge-
broken geestkracht & is daar een steun voor
en redder van vele medegevangenen- sterft
in het vernietigingskamp Bergen-Belsen
op 6 April 1945

MILES PRAESIDII LIBERTATIS 

 miles praesidii Libertatis =
Soldaat van het Bolwerk van vrijheid

 

 

 

Geschiedenis

Benjamin Marius Telders werd op 19 maart 1903 in Den Haag geboren. Hij was de zoon van advocaat en procureur Wilhelm Albert Telders en Johanna Wilhelmina Vlielander Hein. Na het doctoraalexamen rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden in 1926 promoveerde Telders op 6 mei 1927 op een volkenrechtelijk proefschrift bij W.J.M. van Eysinga als zijn Leidse promotor.

In 1931 werd hij op relatief jonge leeftijd aan de Rijksuniversiteit Leiden tot bijzonder hoogleraar volkenrecht benoemd.
In 1933 verhuisde Telders naar Leiden, wonend in een eigen groot huis aan het Rapenburg. In de kleine universitaire gemeenschap werd hij een bekende figuur.
In 1937 werd hij gewoon hoogleraar volkenrecht in Leiden.
Vanaf 24 september 1938 was hij partijvoorzitter van de Liberale Staatspartij.

Als deskundige van het volkenrecht had Telders ook veel belangstelling voor de internationale politiek. Hij was een fel tegenstander van het nationaalsocialisme dat in de jaren dertig in Duitsland opkwam.
Bijzonder scherp was zijn artikel in Het Liberale Weekblad van 2 december 1938, waarin hij na de pogrom van de Kristallnacht in Duitsland (van 9 op 10 november)
de reactie van de Nederlandse regering te lauw en te slap noemde en een royaler vluchtelingenbeleid bepleitte.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog schaarde Telders zich echter met volle overtuiging achter het regeringsbeleid Nederland strikte neutraliteit te doen betrachten.

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 vond Telders dat de bezetter zich moest houden aan alle internationale regels en normen en de Nederlandse bevolking de vrijheid moest laten eigen overtuigingen en tradities te behouden. In juni 1940 zette hij in vier artikelen in de NRC uiteen waaraan de bezetter zich krachtens het volkenrecht had te houden. Hij protesteerde tegen de anti-Joodse maatregelen van de bezetter. In oktober 1940 veroordeelde hij in het Liberale Weekblad schendingen van het recht door de bezetter. Hij drong (tevergeefs) bij de Hoge Raad en het College van Secretarissen-Generaal aan op afwijzing van ondertekening van de ariërverklaring.
Hij steunde openlijk het protest op 26 november 1940 van prof. Cleveringa tegen
het ontslag van hun joodse collega E.M. Meijers.

De kritiek van Telders ontging de bezetter niet.
Na een verhoor op 11 december 1940 moest Telders zich op 18 december opnieuw melden bij de bezetter en werd hij gevangen genomen. Van 18 december 1940 tot
28 juni 1941 zat hij gevangen in het 'Oranjehotel' te Scheveningen.
Via de concentratiekampen Buchenwald (juni 1941 - januari 1944), Vught (januari 1944 -september 1944) en Sachsenhausen (9 september 1944 - februari 1945) kwam hij in februari 1945 terecht in het overvolle en hongerende kamp van Bergen-Belsen. Vlektyfus velde hem negen dagen voordat dit kamp eindelijk werd bevrijd.

bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

 

Uitgifte eerste velletje

Het velletje verschijnt op 26 november 2016.

 

Een grotere afbeelding kunt u zien door op deze kleine te klikken.

 

 

 

Onder het menu 'Bestellen' kunt u
nu alvast reserveren.

Verzending vindt plaats ná 26 november.

 

 

 

 

Dit is het 10e velletje in 'de Leidse reeks'.

 

Herdenkingsenvelop

Door de grote belangstelling in voorgaande jaren verschijnt op 26 november 2016 eveneens een herdenkingsenvelop.

Bij gemis aan een officieel PostNL-stempel - net als in 2011 t/m 2014 - is de envelop voorzien van een eigen stempelafdruk. In 2010 en 2015 werd ook gebruik gemaakt van een zelf ontworpen stempel.

In het stempel ziet u het Verzetskruis 1940-1945, dat ook op de persoonlijke postzegel is getoond. Geflankeerd door het geboortejaar en jaar van overlijden..

 

 

Klik op de envelop voor een grotere weergave.

 

 

 

Op de envelop ziet u de foto van de even daarvoor - op 6 april 1950 - onthulde plaquette in het Academiegebouw van de Leidse Universiteit. Ook de gedenksteen op het voormalige - zijn laatste - concentratiekamp Bergen-Belsen.
Het geheel is voorzien van informatieve teksten.
 


 

In het Academiegebouw van de Leidse Universiteit werd
in 1950 de plaquette onthuld.
Nu besteedt de Universiteit aandacht aan de postzegel.
Klik op de foto om de webpagina te bekijken

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?