U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het zesde ontwerp van de serie

 

Op de zegel ziet u het portret van de stichter Gomarus van Craeijenbosch.
Naast zijn hoofd is een z.g. lakenloodje afgebeeld.
Naast hem ziet u de toegangspoort van het hofje tegen de achtergrond van het unieke 'stuckboek'.

De naam van de stad ‘Leiden’ en het jaar van de stichting '1672' zijn in rood aangebracht op de witte zegel - en staan voor de kleuren van de Leidse vlag.

De aanduiding 'Sint Jacobshof' is uitgevoerd in zwart.

 


totale oplage: 100 velletjes van 10 zegels 

75 vel
16-9-2019 8950149445
25 vel
14-12-2019
1692204468-1

Een grotere afbeelding kunt u zien door op deze kleine te klikken.

Klik voor grotere afbeeldingKlik voor grotere afbeelding

 

 
Linksonder op deze pagina ziet u de gelegenheidsenvelop

Poort Sint Jacobshof (van top tot teen) aan de Doezastraat 25 te Leiden.

 

Sint Jacobshof - Craaijenboschhof

Het Sint Jacobhof lag aan de Koepoorts-gracht, thans Doezastraat 25 in Leiden

Het Sint Jacobshof werd gesticht in 1672 in opdracht van de Leidse koopman Gomarus van Craeijenbosch.
Hij handelde door heel Europa en werd schatrijk.

Na zijn dood liet hij geld na voor de stichting van het Sint Jacobshof te Leiden voor armlastige echtparen.

 Bouw van het hofje
In 1681 werd begonnen met de bouw van 6 huisjes. In 1863 werden er 5 huisjes bijgebouwd, en in 1879 een 12e huisje. Het complex bevat verder een regenten-kamer en een poortgebouw.
Verdere uitbreidingen volgden in 1883 en 1922. Na de laatste renovatie in 1976/77 zijn er 17 woningen.

Toelatingsvoorwaarden
Gomarus wilde een hofje voor katholieke stadsgenoten, maar dit kon hij niet bij testament vastleggen vanwege het calvinistische regiem in Leiden ten tijde van de stichtings- en bouwperiode. Hij loste dit op door trouwe roomse stadsgenoten te benoemen als regenten.
Volgens het reglement kwamen voor het St. Jacobshofje in aanmerking "hetzij gehuwde paren, weduwnaars, weduwen of ongehuwde persoonen, mits van gevorderde leeftijd, van goed gedrag en de R.C. Godsdienst belijdende".
Bij intrek werd een inleggeld betaald (in 1905 bedroeg dat 300 gulden), en dan bleef het tot de dood vrij van huur. Elke drie maanden kregen de inwoners een toelage.

 

Wilt u de details nog beter kunnen zien? Klik er op voor een grotere afbeelding.Wilt u de details nog beter kunnen zien? Klik er op voor een grotere afbeelding."Stuck Boeck"
Het ‘Stuck Boeck’ van Gomarus van Craeijenbosch is bewaard gebleven en dat is heel bijzonder.
Hierin hield hij tussen 1661 en 1671 zijn lakenhandel bij, samen met lakenmon-sters in allerlei kleuren.
Van het verleden is veel bewaard gebleven, maar nauwelijks lakenstof.

Het ‘Stuck Boeck’ was onderdeel van het archief van dit hofje, alsmede een brievenboek.

Het archief werd recent in beheer gegeven van Erfgoed Leiden en omstreken.

bronnen: Wikipedia & Erfgoed Leiden
 
Portret van Gomarus van Caeijenbosch
Voor de persoonlijke postzegel is gebruik gemaakt van een uitsnede van het groepsportret "De Staalmeesters" van Jan de Baen uit 1675, te zien in Museum De Lakenhal te Leiden.
 
Groepsportret van de staalmeesters. Voor een breed venster, dat doorkijk geeft op de gevel van de Lakenhal, zijn vijf mannen rond een tafel geschaard.
Van links naar rechts zijn afgebeeld: - Willem van Heemskerk (begraven Leiden 8-2-1692): Pieter Florisz. Wildeman (begraven Leiden 29-7-1690): Gomarus van Craeijenbosch (begraven Leiden 14-6-1681): Gerrit van Hoogmade (begraven Leiden 6-6-1682): de knecht staande achter hen, met in de rechterhand een hoed en in de linkerhand een stempel.
bron:  Museum De Lakenhal - https://www.lakenhal.nl/n

 Voor de eerste dag van uitgifte - 16 september 2019 - is er een gelegenheidsenvelop.
 

Klik op de envelop voor
een grotere weergave.

 

 

 

 

 

De envelop is voorzien van een eigen stempelafdruk.
In het stempel ziet u het z.g. lakenloodje; een soort keurmerk dat aan gemaakte stoffen werden bevestigd om aan te tonen dat het textiel voldeed aan de door het gilde gestelde kwaliteitseisen.

Natuurlijk is de binnenplaats van het hofje afgebeeld; daarnaast ziet u (een deel van) het 'Stuck Boeck' (zie boven).
De basis van het beroemde Leidsch laken - de wol - wordt uitgedrukt door het logo van een schaap.

Ook is de handtekening uit 1645 afgebeeld, zodat er geen (vermeend) misverstand kan zijn over de schrijfwijze van zijn naam Gomarus van Craeijenbosch.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?