U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Herhaling

Dit eigen bericht stond tot augustus 2015 op de pagina 'In de media'.

Als u het daar niet heeft kunnen zien, dan kunt u het hier (nog eens) lezen.

 

'Feestje van Frans' ten einde.

Eind 2013 toont Frans zich nog opgelucht: het voorbestaan van de vereniging is op het nippertje gered door het aantreden van voldoende nieuwe bestuursleden.


2014 - mijn laatste kunstje.2014 - mijn laatste kunstje.
Het laatste 'feestje' viert de Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars op 23 maart 2014 met de uitreiking van de zegel van Pieter Pauw.
Vrij snel daarna verslechtert de sfeer tussen Frans en het nieuwe - eind 2013 aangetreden - bestuur.
Wordt in mei binnen het bestuur nog geïnformeerd naar de volgende zegel, in de loop van 2014 lijkt de animo voorbij.

Om de 'Leidsche reeks' niet te doorbreken, ontwerpt Frans op eigen initiatief een zegel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.
In de hoop dat de zegel alsnog wordt 'omarmd' komt er toch een officieel stempel van PostNL.
Bij het gemis van de steun van het bestuur en en omdat de - in omvang beperkte - postzegeltotaal(mid)dag
pas op 14 maart plaats vindt, besluit Frans de zegel precies op de verjaardag - 17 januari - te laten verschijnen.
Helaas, zonder 'feestje'.

Op de Algemene ledenvergadering in april bracht de onderzoekscommissie rapport uit over de gang van zaken in 2014.
Het resultaat daarvan heeft een vernietigend effect op de verdere samenwerking.
Het 'feestje van Frans' (citaat van een voormalig bestuurslid) is definitief verleden tijd.

Desgevraagd deelt Frans mee dat het voortbestaan van de 'Leidsche reeks' niet in gevaar komt.
'Wat ik in de jaren 2007 t/m 2013 deed, werd als vanzelfsprekend geaccepteerd.
In 2014 kwam de kentering.
En nu deze acceptatie niet meer het geval is, ga ik - net zoals voorheen alleen - verder op eigen kracht.
Alle applaus in de afgelopen jaren was
- naar ik aanneem - gemeend, maar nu klonk er applaus voor de onderzoeks-commissie.
Tijden veranderen, helaas.'

 

Na de vakantieperiode opent Frans een
- alleen voor leden toegankelijke - pagina over de periode 2007 t/m 2014.
Voorlopig verwijst hij naar de pagina's over de verschenen postzegels. Daar valt ook van alles te zien en te lezen.

Deze pagina heeft hiernaast vorm gekregen

 


 

Deze haalde het niet ...

In de loop van 2014 werd mij duidelijk dat het ontwerp voor het jubileum 2015, dat ik al voor de vakantie had gemaakt, het niet zou gaan redden.

Na het - onverwacht - afblazen van de samenwerking met Museum Boerhaave viel de basis weg om contact te gaan leggen met de Hortus botanicus in Leiden.

De zegel is nu slechts een archiefstuk, dat ik wel graag wil laten zien.

De uiteindelijke - voor eigen rekening en risico uitgegeven - Jubileum 2015 postzegel ziet u hiernaast.

Nee... natuurlijk niet de zegel die helemaal onderaan staat!
Dat wordt een van mijn nieuwe nog
te gebruiken thema's.

Alleen voor leden
Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars


Dit deel van de website is afgeschermd met een wachtwoord
en voor niet-leden ontoegankelijk.


 

Waarom deze publicatie?

Het bestuur van 'de Leidsche' heeft er kennelijk geen behoefte aan om dit deel van onze recente geschiedenis in de publiciteit te brengen.
Behalve in enkele onderdelen van verslagen in 'de Sleutelpost'.
Als lid en erelid van de vereniging respecteer ik dat en daarom is dit deel van deze website alleen voor leden toegankelijk.

 

Wat is het belang hiervan?

Een beperkt aantal leden - aanwezig op de ledenbijeenkomst in april 2015 - heeft kennis kunnen nemen van het verslag van de 'Adviescommissie' en mijn reactie daarop.
Tijdens het 28-jarig bestuurslidmaatschap en de 22 jaar als redacteur van 'de Sleutelpost' is mijn doel geweest: open en zo volledig mogelijk informatie geven aan alle leden.
Het gebrek aan openheid van het bestuur, door het niet geven van alle informatie aan alle leden, hef ik met deze pagina op.

 

Lees hier het verslag van de 'Adviescommissie'.

En lees hier mijn reactie daarop, die ik direct na de presentatie van de commissie uitdeelde. Omdat de commissie, nadat ik het vooraf aan de commissie kenbaar maakte, met mijn reacties niets (meer) wilde doen.

 

Ik stel vast dat noch de 'Adviescommissie', noch het bestuur daarna, met mijn reacties rekening heeft willen houden. Door alleen het 'liquiditeitsprobleem' als onderwerp van onderzoek te kiezen, bevat het verslag alleen de argumenten van het bestuur.

De inventarislijst van door mij aan de 'Adviescommissie' beschikbaar gestelde stukken kunt u hier inzien. Ik laat de inhoud ervan op deze plaats voorlopig achterwege; het was mij voldoende geweest als de commissie die inhoud in haar oordeel zou hebben betrokken.


Vooraf had ik vertrouwen in de objectiviteit van deze commissie, o.a. bestaande uit enkele ex-bestuurders en ereleden.

Door de eenzijdigheid in het verslag is mijn vertrouwen ernstig beschadigd.
Als bestuurslid droegen zij - net als ik - (mede-)verantwoordelijkheid voor hetgeen
- zoals nu vastgesteld in het verslag - kennelijk in de jaren 2007-2014 zo slecht geregeld was.
Er werd door het verslag van de commissie geen advies uitgebracht aan de leden, het was een oordeel; de ledenvergadering had daarom niets te kiezen.

 

Waar ging het eigenlijk om?

In mei 2014 was ik het niet eens met de verkoop van 200 velletjes onder de ledenprijs.
De kostprijs bedroeg € 990. De voorgenomen verkoopprijs € 1.050, terwijl de ledenprijs € 1.300 zou hebben moeten zijn (niet-leden prijs was € 1.500).
Tot dat moment was verkoop onder ledenprijs nooit aan de orde geweest en gezien de opbrengst onvoldoende om een eventueel liquiditeitsprobleem op te lossen.

Dat verschil c.q. 'geschil' bedroeg dus slechts 250 euro!

Verstandige mensen c.q. bestuurders laten om een dergelijk bedrag de zaak niet zo escaleren. Het bestuur besliste in haar 'wijsheid' anders.
De 'adviescommissie' deed het nog eens 'dunnetjes' over.
Naar het door wie en waarom kan alleen worden gegist.

 

Wat is de bedoeling?

U kunt op deze website vaststellen dat mijn activiteiten niet zijn veranderd.
Ik deed vanaf 2007 t/m 2014 hetzelfde als nu: ook toen gebruikte ik mijn creativiteit  om de vereeniging te promoten. U was er bij, dus u kunt daar over oordelen.

Het is wel spijtig dat ik daarvan tot nu toe nauwelijks iets heb gemerkt.

 

In 2013 begon het afscheid.In 2013 begon het afscheid.

Wat ik na deze episode mis, is het contact met het handjevol vrijwilligers dat in afgelopen jaren de Postzegeltotaaldagen tot zo'n succes maakten.
Het was een mooie tijd waar ik met veel plezier aan terug denk.

Gedane zaken nemen geen keer.
En karaktermoord is snel gepleegd.

 

 

In 2011 nog volop belangstelling.In 2011 nog volop belangstelling.

 

 

 

 

 

 

'Als je wint (heb je vrienden)'.

bron: Herman Brood en Henny Vrienten

 

 

 

 

 

 


 

 Gemiste kans ... ? 

De Leidsche vereeniging van postzegel-verzamelaars heeft deze Jubileumzegel niet 'omarmd', zoals bij de eerder uitgegeven zegels wel gebruikelijk was.

Dat is spijtig - zeker voor een Jubileum-
zegel - en het betekent dat de 9e zegel in 'de Leidsche reeks' voor eigen rekening is uitgegeven.

 

De zegel is natuurlijk nog verkrijgbaar.

En de envelop is bijzonder: met officieel PostNL-stempel!

 


 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?